Nossebro cabaré 2018

Adresser till Calender (för att synca in i kalendern i telefonen)
Kalender ID: tv7d0f81aerho802590g19soc4@group.calendar.google.com
ICAL: https://www.google.com/calendar/ical/tv7d0f81aerho802590g19soc4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
XML: https://www.google.com/calendar/feeds/tv7d0f81aerho802590g19soc4%40group.calendar.google.com/public/basic
HTML: https://www.google.com/calendar/embed?src=tv7d0f81aerho802590g19soc4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Övningar:
2018-01-28
2018-02-04
2018-02-18
2018-02-11
2018-02-25
gen genrep 2018-03-04
Genrep 2018-03-11
Premiär 2018-03-16
Föreställning 2018-03-17
Föreställning 2018-03-23
Föreställning 2018-03-24

Låt

Artist

Vem/Vilka

Arrangemang

"Du får aldrig nog"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/du_far_aldrig_nog.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/du_far_aldrig_nog_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/du_far_aldrig_nog_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/du_far_aldrig_nog_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/du_far_aldrig_nog_trombon.pdf
"Inget stoppar oss nu"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/inget_stoppar_oss_nu.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/inget_stoppar_oss_nu_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/inget_stoppar_oss_nu_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/inget_stoppar_oss_nu_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/inget_stoppar_oss_nu_trombon.pdf
"Dont rain on my parade


http://restin.se/cabare_2018/Arr/dont_rain_on_my_parade.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dont_rain_on_my_parade_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dont_rain_on_my_parade_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dont_rain_on_my_parade_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dont_rain_on_my_parade_trombon.pdf
"Dear future husband"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/dear_future_husband.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dear_future_husband_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dear_future_husband_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dear_future_husband_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dear_future_husband_trombon.pdf
"Lyckost"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/lyckost.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/lyckost_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/lyckost_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/lyckost_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/lyckost_trombon.pdf
"4 sekunder"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/4_sekunder.pdf
http://restin.se/cabare_2018/lyssna/4_sekunder_melodi.mp3
http://restin.se/cabare_2018/lyssna/4_sekunder_st1.mp3
http://restin.se/cabare_2018/lyssna/4_sekunder_st2.mp3
http://restin.se/cabare_2018/lyssna/4_sekunder_st3.mp3
http://restin.se/cabare_2018/lyssna/4_sekunder.mp3
"Swing it ministern"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/swing_it_ministern.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/swing_it_ministern_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/swing_it_ministern_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/swing_it_ministern_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/swing_it_ministern_trombon.pdf
"Jealous"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/jealous.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/jealous_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/jealous_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/jealous_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/jealous_trombon.pdf
"I love it"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/i_love_it.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/i_love_it_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/i_love_it_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/i_love_it_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/i_love_it_trombon.pdf
"Kär och galen" Sketch


http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_sketch.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_sketch_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_sketch_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_sketch_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_sketch_trombon.pdf
"Further on up the road"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/further_on_up_the_road.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/further_on_up_the_road_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/further_on_up_the_road_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/further_on_up_the_road_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/further_on_up_the_road_trombon.pdf
"Greatest love of all"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/greatest_love_of_all.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/greatest_love_of_all_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/greatest_love_of_all_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/greatest_love_of_all_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/greatest_love_of_all_trombon.pdf
"Adelemedley"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/adelemedley.pdf
"I'm gonna be" före paus


http://restin.se/cabare_2018/Arr/im_gonna_be.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/im_gonna_be_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/im_gonna_be_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/im_gonna_be_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/im_gonna_be_trombon.pdf
"Kär och galen" Extranummer


http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_extranummer.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_extra_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_extra_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_extra_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_extra_trombon.pdf
"Stay"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/stay.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/stay_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/stay_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/stay_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/stay_trombon.pdf
"Vischan blues"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/vischan_blues.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/vischan_blues_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/vischan_blues_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/vischan_blues_trombon.pdf
"Ugly heart"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/ugly_heart.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/ugly_heart_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/ugly_heart_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/ugly_heart_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/ugly_heart_trombon.pdf
"Dansbandsmedley"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/dansbandsmedley.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dansbandsmedley_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dansbandsmedley_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dansbandsmedley_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/dansbandsmedley_trombon.pdf
"Brustethjärtamedley"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/brustethjartamedley.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/brustethjartamedley_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/brustethjartamedley_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/brustethjartamedley_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/brustethjartamedley_trombon.pdf
"Slutmedley"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/slutmedley.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/slutmedley_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/slutmedley_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/slutmedley_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/slutmedley_trombon.pdf
"Chermedley"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/chermedley.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/chermedley_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/chermedley_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/chermedley_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/chermedley_trombon.pdf
"Intro"


http://restin.se/cabare_2018/Arr/intro.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/intro_trumpet_1.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/intro_trumpet_2.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/intro_tenorsax.pdf
http://restin.se/cabare_2018/Arr/intro_trombon.pdf